Romarbrevet 8:1-2 "Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag."

Men om du inte är en ny skapelse, så har inte Kristus Jesus gjort dig fri...

Read full blog post