Kurskoncept för intresseväckande evangelisation och fördjupning i kristen tro - men är Alphakurserna enbart ett lovvärt initiativ?

Vad är Alpha?

Alpha är en tio veckor lång grundkurs i kristen tro. Tanken är att kursen skall väcka ett...

Read full blog post