https://www.youtube.com/watch?v=GhVZXUqVs5A

De skyldiga till att Estonia sjönk och att fera hundra människor därmed dog kommer att få sin dom vid Jesus domstol.

Kräken som orsakade detta gömmer sig och kommer att gömma sig....

Read full blog post