Matteus 8:12 Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder."

Matteus 23:39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: "Välsignad är han som kommer i Herrens namn."...

Read full blog post