Att ha Gudsfruktan är att akta sig för att synda mot Gud.

Att ha Gudsfruktan betyder att man som kristen aktar sig för att synda mot Guds Ord och den Helige Ande.

Gudsfruktan har man om man fått nåden att tr...

Read full blog post