About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with J.C. Ryle

Back to the blog start page

Sickness ~ Audio/Sermon

J. C. Ryle

John 11:3; Hebrews 12

https://www.sermonaudio.com/saplayer/playpopup.asp?SID=217172042551...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

ÄR DU EN NY SKAPELSE? ÄR DU EN KRISTEN I HJÄRTAT?

Om du inte är en ny skapelse kommer du inte in i himlen!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Vil du komma in i himlen måste du låta Gud föda dig på nytt....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Counterfeit Christianity! - Bishop J. C. Ryle Sermon/Audio

Romarbrevet 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven.

1 Korinthierbrevet 7:19 Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Secret of a Happy Life - Bishop J. C. Ryle / Audio Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=OFd4Rp7PmCk&index=9&list=PLF5502DD37912A9C7&t=0s

Psalm 144:15 Happy is that people, that is in such a case: yea, happy is that people, whose God is the Lord....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Are You Fighting? - J.C. Ryle / Audio Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=K_lPImRhLs0

Christian Praise and Worship in Songs, Sermons, and Audio Books...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Where Are Your Sins? A time draws nigh when the question must be answered.

A Question about Absolution

by

J. C. Ryle

(1816-1900)

“Make me to know my transgression and my sin.”—Job 13:22

“Cleanse me from my sin.”—Psalm 51:2

“The blood of Jesus Christ,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

J.C. Ryle - The One True Church (Part 1 of 6) & The Old Rugged Cross - Videos

https://www.youtube.com/watch?v=qn9EaQ92pTo

https://www.youtube.com/watch?v=itkdFkmTiq4

https://www.youtube.com/watch?v=NeQheyUMgMU

https://www.youtube.com/watch?v=17VsrMgZEkA

https://ww...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Holiness! - Bishop J. C. Ryle Sermon & J.C. Ryle - Remember Lot (He Lingered)

https://www.youtube.com/watch?v=Lem8FRjogBQ

Hebrews 12:14 Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.

~~~~

J. C. Ryle - (1816-1900), first Anglican bishop of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

2. How to be Saved! - Bishop J. C. Ryle Sermon

A SERMON YOU CANNOT HEAR NOWADAYS!

https://www.youtube.com/watch?v=7FsyydUNWRk

John 14:6 Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."

ARE YOUR SINS WASH...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Samfundskristen eller kristen? Are there few saved?

Samfundskristen:

1. Samfundskristen är du, om du tror du är kristen, för att du besöker kyrkor på söndagen.

2. Samfundskristen är du om du tror allt vad pastorn eller prästen säger, utan att ha sanktion i Bibeln.

3. Sam...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Call to Prayer by J.C. Ryle

I have a question to offer you. It is contained in three words, Do you pray?

The question is one that none but you can answer. Whether you attend public worship or not, your minister knows. Whether you have family prayers in your house or not,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

If you desire salvation

"If you desire salvation, and want to know what to do, I advise you to go this very day to the Lord Jesus Christ, in the first private place you can find, and earnestly and heartily entreat him in prayer to save your soul. Tell him that you have hear...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS