About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:4-7 Och Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte om midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. 5 Då gick Jerusalem, hela Judeen och hela landet kring Jordan ut till honom, 6 bekände sina synder och lät döpa sig av honom i Jordan. 7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23A BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."  


MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts tagged with Jesus

Back to the blog start page

FÖRDOMSFULL - VAD ÄR DET?

synonymer.se

påverkad av fördomar, bunden av fördomar, intolerant, inskränkt, trångsynt

motsatsord

fördomsfri, vidsynt

----

Och här är fler så kallade betydelser

bl.a står det s...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TÄCKELSE FINNS ÖVER MÄNNISKAN SOM INTE TAGIT EMOT JESUS KRISTUS

Så länge du inte fått (har) en tro på Jesus Kristus, så har du ett täckelse över ditt hjärta.

Det innebär att du inte kan se klart.

2 Korintierbrevet 3 "Eftersom vi nu har ett sådant hopp, är vi mycket frimodiga, 13 och gör...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A.B. Simpson about FAITH

A friend… said, “You were healed by faith.” “Oh, no,” I said, “I was healed by Christ.” What is the difference? There is a great difference. There came a time when even faith seemed to come between me and Jesus. I thought I should have...

Read full blog post

Tagged with: 

, ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Advokat Bodström tycker medhjälp till mord inte är straffbart

DN

~~~~

5 Moseboken 5:17 "Du skall inte dräpa".

Johannes 8:51 "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om någon håller mitt ord ska han aldrig någonsin se döden".

~~~~

Advokat Thomas Bodström tycker att en ma...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BRÄNN DINA FRIMURARATTIRALJER!

Bränn dina frimurarattiraljer!

Bli fri från Satans inflytande över ditt liv!

Ta emot Jesus och bed om förlåtelse för din synd och medverkan i frimureriet och all annan synd - ditt syndiga hjärta.

BLI ETT GUDS BARN!...

Read full blog post

The Judgment Day

"God now commandeth all men everywhere to repent; because He hath appointed a day, in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained; whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised him from...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Bible Shows Planets Are Living Wandering Stars ~ Video

Hebrews 11:3 By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible.

https://www.youtube.com/watch?v=xfev-ivn320

"Biblical Cosmology is an importan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

How To Receive Divine Healing by A.B. Simpson

Dear friends: I never feel so near the Lord, not even at the Communion Table or on the borders of eternity, standing beside the departing spirit, as when I stand with the living Christ, to manifest His personal touch of supernatural and resurrection...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Adultery - Thomas Watson - Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=VGlawkiDWkM

Hebrews 13:4 Marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure, for God will judge the adulterer and all the sexually immoral.

Proverbs 7:25-27 Let not thine heart dec...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

EVANGELIUM enkelt förklarat av fd överstelöjtnant Mikael Hagenbo

https://www.youtube.com/watch?v=lHFAUdJYrtk&app=desktop

Publicerades den 14 okt. 2019

Referenser:

Om socialismen som navet för den nya världsordningen:

http://hagenbo.blogspot.com/2016/10/o...

Om svenska...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

DIVINE HEALING - Andrew Murray ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=UNp1sGvB8zQ

Andrew Murray (1828-1917) was Born in Cape Town, South Africa.

Psalm 103

Lova Herren, min själ,

ja, hela mitt inre skall prisa hans heliga namn!

2 Lova Herren,...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Andrew Murray - Be Filled with the Spirit ~ Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=nn6dOF_xx9Y

"In this book, Andrew Murray explores the dynamics of the Christian life as Jesus means it to be lived. He explains how the Holy Spirit is essential to living effectively as a believer. Chris...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Carl Fredrik Wisløff Under Korsets tegn ~ Video/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=E9-UNRbbc5k&app=desktop

Efesierbrevet 3:8

Ty av nåden ären I frälsta genom tro -- och det icke av eder själva, Guds gåva är det, icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"171 forskare i samhällsvetenskap och humaniora"

DN: "171 forskare i samhällsvetenskap och humaniora.Vi vuxna bör också klimatprotestera”

~~~~~

Vad vet forskare i samhällsvetenskap och humaniora om denna sak!?

IDIOTI!

~~~~~

RECENSION. Lennart Bengtsson prof...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"Busch Thor och Carola på hemlig kändisresa" - HYCKLARE FINNS DET GOTT OM!

Micael Bindefeld flyger ner den svenska kändiseliten till en exklusiv 60-årsfest i Tel Aviv, kan Expressen berätta.

KD-ledaren Ebba Busch Thor var en av de första gästerna på plats vid Arlanda på onsdagsmorgonen.

Även Charlotte...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Love the Brethren - Puritan Robert Leighton ~ Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=eT_cL75L3gY

John 3:3 "Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God."

ARE YOU BORN AGAIN?

IF NOT YOU CAN NOT ENTER...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Judgment Day - by R. A. Torrey

"God now commandeth all men everywhere to repent; because He hath appointed a day, in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained; whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised him from...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Darkness, Fire, and Chains - Puritan Thomas Watson ~ Audio/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=1mN723_Ki78&list=PL9B58A93B5F60F495&index=24&t=0s

Isaiah 3:11 Woe to the wicked! Disaster is upon them! They will be paid back for what their hands have done. Ecclesiastes 8:13 Yet because the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Cross by John Bunyan ~ Audio/Sermon

The Cross

The Narrow Gate

The River of Death...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hedningarna ska trampa den heliga staden under fötterna i fyrtiotvå månader

Uppenbarelseboken 11 De två vittnena

11 En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: "Stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. 2 Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts