1 Korinthierbrevet 16:22 Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse. Marana tha.

https://www.youtube.com/watch?v=pN4tPkX0MG0&app=desktop (Skickad av en Broder i Herren)

~~~~

Det finns det som är...

Read full blog post