Människan söker tillfredställelse.

Människan tror att en ny bil kan tillfredsställa.

Människan tror att nya kläder kan tillfredsställa.

Människan tror att ett nytt hus kan tillfredsställa.

Människan tror att...

Read full blog post