5 Mosebok kapitel 30

Att lyssna till Guds ord - en fråga om liv och död

1 När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit H...

Read full blog post