"Arlas Hushållsost är en av de ostar som redan idag innehåller det GMO-framställda ystenxymet. Flera av Arlas ostar som säljs i butikerna idag framställs med hjälp av en GMO-framställd löpe, kallad för ystenzym. För att göra sin produktio...

Read full blog post