"They that are bound for heaven must be willing to swim against the stream, and must do, not as most do, but as the best do." ~ Wesley

Mandela död: "En värld i djup sorg"

Fången som ledde ett land

"Det är en stor förlu...

Read full blog post