SVT: "Den åtalade mannens försvaradvokat Thomas Bodström anser att hans klient ska frias helt från brottsmisstanke. I den situationen de befann sig var det inte brottsligt utan nöd, resonerar han."

~~~~

Mord och medhjäp till mord...

Read full blog post