blue magic line

Elsborgskyrkan och dess låneskuld - 30 miljoner kronor.

- "Hela projektet är konstnadsberäknat till ca: 30 miljoner kronor. Till detta kommer en stor mängd frivilligtimmar att läggas av kyrkans medlemmar och andra intresserade."...

Read full blog post