DN

~~~~

5 Moseboken 5:17 "Du skall inte dräpa".

Johannes 8:51 "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Om någon håller mitt ord ska han aldrig någonsin se döden".

~~~~

Advokat Thomas Bodström tycker att en ma...

Read full blog post