Om du inte är en ny skapelse kommer du inte in i himlen!

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Vil du komma in i himlen måste du låta Gud föda dig på nytt....

Read full blog post