Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont. Predikaren 12:14

For God will bring every work into judgment, Including every secret thing,

Whether good or evil. Ecclesiastes 12...

Read full blog post