Jacob Frank

Översättning: Thorbjörn Johansen 2011

Har du någonsin undrat varför den franska revolutionen var så blodig och utan respekt för människoliv? Varför kunde Lenin, Trotskij och Stalin vara...

Read full blog post