Oförvitlig/Irreproachable

1 Timotheosbrevet 6:14 att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit, intill vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse,

1 Timothy 6:14 That you keep this commandment without spot, irreproachable,...

Read full blog post