Om

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg taggade med rattfardighet

Tillbaka till bloggens startsida

HELVETE VAD SÄGER GUD? & HELL WHAT DOES GOD SAY?

HELL

Uppenbarelseboken 20:15

Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

What the Bible Says About Hell

Everyone will exist eternally either in heaven or hell (Daniel 12:2,3; Matthe...

Läs hela blogginlägget

HELL IS REAL! & Förnekar vi Jesus Ord? ~ Videos

Erroneous Views of Hell

The second chance view – After death there is still a way to escape hell.

Answer: “It is appointed unto men once to die and after that the judgment” (Hebrews 9:27).

Matthew 5:48 "Be perfect, therefor...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

VAD ÄR DET EVIGA LIVET?

BIBELN (GUD) HAR SVARET:

JOHANNES 17:3 "OCH DETTA ÄR DET EVIGA LIVET. ATT DE KÄNNER DIG, DEN ENDE SANNE GUDEN, OCH JESUS KRISTUS , SOM DU HAR SÄNT."

KÄNNER DU JESUS KRISTUS?

OM DU INTE KÄNNER HONOM HAR DU INTE EVIGT LIV,...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Det som är fel blir rätt och det som är rätt blir fel.

Ja, så sjuk är världen.

Världens människor är lurade av Guds motståndare SATAN.

Satan står för all synd alla perversiteter.

De som inte är perversa anses gammalmodiga och helt ute.

De kan t.o.m. få fängelse....

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Vilka är Guds Bud? & Hur du blir frälst! DO YOU HATE YOUR SIN?

Guds Bud är t.ex.:

1. Du ska inte utöva homosex.

2. Du ska ära och hedra dina föräldrar.

3. Du ska inte ljuga.

4. Du ska inte vara girig.

5. Du ska inte ta mutor.

6. Du får inte skilja dig förutom då...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Guds Bud gäller ALLA

Guds Bud gäller ALLA - inte bara de kristna.

ALLA är skyldiga att hålla Guds bud.

Dock kan inte hedningar hålla Guds bud. Det är för dem omöjligt.

Ingen kan hålla Guds bud i egen kraft.

Det vet Gud. Därför sände...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Att vara en kristen

Att vara en kristen är att följa Jesus.

Att vara en kristen är att älska Guds Ord.

Att vara en kristen är att ha tagit emot livets gåva.

Att vara en kristen är att ha ett evigt liv.

Att vara en kristen är att ha l...

Läs hela blogginlägget

0 kommentarer | Skriv en kommentar