About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with SALVATION

Back to the blog start page

And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake

of fire. Revelation 20:15

Exodus 3:2 The angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush: and he looked and behold, the bush burned with fire and the bush was NOT CONSUMED.

Isaiah 13:8 They shall be af...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Fighting DEVILS for Lost SOULS! & Many going to Hell and not even knowing ~ Vid.

https://www.youtube.com/watch?v=pgmfunL6Q6s&app=desktop

Publicerades den 31 dec. 2019

"This has been a great year in the Harvest field. We faced much opposition at all angles but in retrospect we see it was all God ordained. The con...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Judgment Day

"God now commandeth all men everywhere to repent; because He hath appointed a day, in the which He will judge the world in righteousness by that man whom He hath ordained; whereof He hath given assurance unto all men, in that He hath raised him from...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Puritan John Bunyan - A Lost Soul Speaks ~ Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=cXZ03_JAKj4

Matthew 25:41 Then He will also say to those on the left hand, 'Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels.'...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Andrew Murray - Be Filled with the Spirit ~ Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=nn6dOF_xx9Y

"In this book, Andrew Murray explores the dynamics of the Christian life as Jesus means it to be lived. He explains how the Holy Spirit is essential to living effectively as a believer. Chris...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Angels Choir Singing: BEGINNING OF TRIBULATION ~ Music/Video

https://www.youtube.com/watch?v=Oqwp-NQUQf0&app=desktop

EN GÅNG LÄT GUD MIG HÖRA ÄNGLAMUSIK. DEN HÖRDES SOM DENNA.

HAR DU TVÄTTATS REN I JESUS BLOD?

Jesus is coming soon - are you ready to met him and not...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Love the Brethren - Puritan Robert Leighton ~ Sermon/Audio

https://www.youtube.com/watch?v=eT_cL75L3gY

John 3:3 "Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God."

ARE YOU BORN AGAIN?

IF NOT YOU CAN NOT ENTER...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Darkness, Fire, and Chains - Puritan Thomas Watson ~ Audio/Sermon

https://www.youtube.com/watch?v=1mN723_Ki78&list=PL9B58A93B5F60F495&index=24&t=0s

Isaiah 3:11 Woe to the wicked! Disaster is upon them! They will be paid back for what their hands have done. Ecclesiastes 8:13 Yet because the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Atheist College Professor dies and sees hell and demons ~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=mTIcJNdYlcQ

https://www.youtube.com/watch?v=IFjBd-woggY

John 3:16-18 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not pe...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Cross by John Bunyan ~ Audio/Sermon

The Cross

The Narrow Gate

The River of Death...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Crucifixion: Jesus Faced a Horrible Death

Crucifixion: Jesus Faced a Horrible Death

Crucifixion sometimes began with a scourging or flogging of the victim’s back. The Romans used a whip called a flagrum, which consisted of small pieces of bone and metal attached to a number of...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Noah's Ark Flood Story ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=xHb-P7ktiII

Genesis 7:23-24 And every living substance was destroyed which was upon the face of the ground, both man, and cattle, and the creeping things, and the fowl of the heaven; and they were destro...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"The whole world lieth in wickedness" 1 John 5:19

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.youtube.com/watch?v=TNBfwAAC9vk&feature=youtu.be

We cannot alter the course that the tools of the devil are making.

It must happen.

----...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hell/Gehenna, What Is It Like? by David Wilkerson and by David Legge

Scripture(s): Matthew 11:23, 2 Peter 2:17, 2 Thessalonians 1:9

Description: This is a very sobering message on the reality of hell. Barely any preachers these days would even dare to preach on this subject but how sad that falls from the new...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JESUS TAKES THESE MEN TO HEAVEN AND HELL~ Videos

https://www.youtube.com/watch?v=-ypZoRhs8-4

https://www.youtube.com/watch?v=7KNbkB1DxTk

Hell the most hated truth - by David Wilkerson

►▼▼[ 100% PROOF THAT CHRISTIANITY IS THE TRUTH ]▼▼◄...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hellstorm - The Real Genocide of Nazi Germany ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=GMCOKNCwHmQ&bpctr=1551014393

"This documentary tells the tale that the victors still do not want you to know. Learn the terrible truth about the rape, torture, slavery, and mass murder inflicted upon...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Andrew Murray - Power Of Christ's Blood To Cleanse The Conscience ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=Vfbjb13u2Ac

Hebrews 8:13 For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: 14 How much more shall the blood of Christ, who...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

I Saw Jesus Christ - Christian Salvation Testimony ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=cpyn5GcHBl8

"Troi Cockayne was not raised a Christian, but at the age of 18, he had a supernatural encounter with the living God, Jesus Christ. He then went on to live what he now realizes what a pseudo...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Flee from the Wrath of God ~ Video

THIS IS THE TIME OF YOUR CONVERSION!

https://www.youtube.com/watch?v=Pb6bh8QT1IM

"If you are outside of Christ today the wrath of the living God abides on you and as 1 John 3:8 make clear, you are a child of the devil. True...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

What happens after death? | Life after Death & What Happens When You Die ~ VIDEO

https://www.gotquestions.org/what-happens-death.html

Question: "What happens after death?"

Answer: Within the Christian faith, there is a significant amount of confusion regarding what happens after death. Some hold that aft...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Older posts