Samfundskristen:

1. Samfundskristen är du, om du tror du är kristen, för att du besöker kyrkor på söndagen.

2. Samfundskristen är du om du tror allt vad pastorn eller prästen säger, utan att ha sanktion i Bibeln.

3. Sam...

Read full blog post