Henning, Jüri, Ole, Conny m.fl., m.fl.:

Ni söker sanningen ja, ni älskar sanningen, vill ha sanningen.

Dock - bara ett under från himmelen kan ge er svaret,.

Bara ett under kan ge er svaret på era ansträngningar att finna s...

Read full blog post