Är helande alltid från Gud den Allsmäktige?

NEJ!

Den som inte är född på nytt (Joh. 3:3) helar inte med Guds kraft.

Många falska "healers" har gått ut i världen,

När Satans man kommer, den som Bibeln benämner de...

Read full blog post