About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with Scofield

Back to the blog start page

LÅT DIG INTE LURAS! - "RED HEIFER BRINGS THE PROMISE" ~Video

THE PROMISE IS JESUS CHRIST!!

https://www.youtube.com/watch?v=mOMH2qY6RCY

RED HEIFER CANDIDATE BORN IN ISRAEL

On the 17th day of Elul, 5778, (August 28, 2018), a red heifer was born in the land of Israel. The red he...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Scofield’s Bogus Teaching The ‘Brethren’ In Matthew 25 Are The Jewish People

Pastor John Hagee declared that ALL the nations of the world were going to be JUDGED, by how they treated the Jewish people.

That is one of the most demonic interpretations that I have ever read, and that interpretation did not originate from...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The SCOFIELD BIBLE With It’s Future Temple Sacrifices,

Insults The Perfect Sacrifice of Jesus Christ

There are millions of people who follow the teachings of a man named C.I Scofield,and he is best known for the Scofield Bible which incorporated his notes right along with the scriptures f...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Mossad i blåsväder - Laglöshetens hemlighet

För att det inte ska se ut som om det är facebook och Mossad (den israeliska säkerhetstjänsten), de kabbalistiska judarna (vilka vi har skrivit mycket om på denna blogg) och Mark (en sionistisk jude och facebooks grundare) som vill inskränka y...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

John Nelson Darby: Closet Theosophist? & RITUAL KILLINGS!

John Nelson Darby Marked His Doctrinal Writings With Theosophical Terms

John Nelson Darby (1800-1882), the "Father of Dispensationalism," used occult language throughout his doctrinal writings and letters. The majority of the phrases a...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Truth About The Bible, Jesus Christ's Birthday, The Christmas Tree, Nimrod &

Freemasonry

Jeremia 10

1. Hör det ord som HERREN talar till er, ni av Israels hus.

Så säger HERREN:

2. Ni ska inte vänja er vid hedningarnas sätt

och inte förfäras för himmele...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Nohide Laws - Lubavitch - A Vision In My Head, While Lying In My Bed 11/19/2015

On the night of November 19, 2015, I had a vivid vision, or a dream regarding the global Illegal Immigration push taking place in the USA and Europe, predominantly White Caucasian Countries.

I am not one to put much emphasis on dreams or s...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Paris France "Terrorist Attack" Hoax - The Satanic Ritual In Plain Sight - Video

1 John 5:19 ..the whole world lies under the sway of the wicked one....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

All The World's A Stage - The Grand Illusion - Video

Chess gif file

Världens Slut: Uppenbarelseboken 16:17-21

Arbeta med fruktan och bävan på er frälsning! Fil. 2:12...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Flat Earth Is Biblical Truth - The Satanic Deception Exposed - Videos

Job 26:10. En rundel har han välvt såsom gräns för vattnen, där varest ljus ändas i mörker. 11. Himmelens pelare skälva, de gripas av förfäran vid hans näpst....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hoax vs False Flag - Why No One Died And No One Got Hurt Explained -Videos

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"THE PAGAN FESTIVALS OF CHRISTMAS AND EASTER" & SANTA-SATAN -Video

Every year, all over the world, people naming the name of Christ hold "Christmas" and "Easter" services, and believe that in so doing they are honouring and serving Christ; and yet these are pagan festivals which do not honour or please Him....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE Antichrist - A Jew / Hebrew / Israelite Who Will Rise Out Of The Nation

Of ISRAEL ALONE

Of course antichrist will be a jew but the americans are so completely duped by the zionists hate for the arabs (and their skilfulness to deceive - "by way of deception...") that they say antich...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

American Christians duped by Political Zionism & Promoting Islamophobia

American Zionist Emergency Council” (AZEC) played a significant role in creating Christian support for Zionism.

by Alison Weir

Executive Director, If Americans Knew.org

Executive Director, Council for the National Interest...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hillary Clinton Exposed, Movie She Banned From Theaters Full Movie & WHY?

What I can see the video is a "Right Wing" socalled Christian video, but there are some truth in it. But there is much more to be exposed about Hillary Clinton!

It is a satanic miracle that these criminals on both sides are not in jail!...

Read full blog post

Christian Zionism: The Tragedy and the Turning ~Video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

CYRUS SCOFIELD - WHO WAS HE? - THE GREATEST HOAX !

C. I. Scofield, c. 1920

Following is an excerpt from The Unified Conspiracy Theory.

The information is intended to supplement the references to C.I. Scofield in Charlie Samples' THE GREATEST HOAX

To begin to under...

Read full blog post

How Dispensationalism & Zionism Pervert Christianity

yellow and pink line animation

My last post explained how the combination of Old and New Testaments are one continuous unveiling of the one eternal gospel of salvation.

Many people do not recognize this beautiful, seamless story of redemption in Scripture, but instead think the...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

WHY I LEFT SCOFIELDISM ~ The Satanic Influence on the Scofield Bible

by

William E.Cox

Breaking away from the fascinating teachings of The Scofield Reference Bible was one of the most difficult decisions of my entire life. Even after doubts arose in my mind, it took some seven or eight years to relinquish t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS