Världsförstörarna arrangerar det som händer och det som kallas "terrorattacker" - om du inte visste det...

~~~~

(Polismyndigheten, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen har under två dagar genomfört en gemensam övning. Syftet...

Read full blog post