Vi kan vänta oss att åsiktspolisen kommer att tillfångata många människor den tid som kommer.

Men de som läser Bibeln vet vad den Allsmäktige säger i sitt ord:

Daniel 12:1:3 "Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like...

Läs hela blogginlägget