Enoks bok talar om kvinnliga änglar att de som "gick vilse" (went astray) blev sirener.

Attic funerary statue of a Siren, playing on a tortoiseshell lyre, c. 370 BC wikip....

Read full blog post