1 Johannes 2:28 Ja, kära barn, förbli nu i honom, så att vi kan ha frimodighet när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer.

Kolosserbrevet 2:6-7 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så...

Read full blog post