Förutom sin medverkan i den falska församlingen Livets Ord (där Lausanne även nämns) så skriver Stefan Gustavsson i nedanstående artikel om sin medverkan i ett Lausannemöte:

Rapport från Cape Town 2010: Återuppstånden från...

Read full blog post