Biskop Eva Brunne har föreslagit att man ska ta bort de kristna symbolerna i Sjömanskyrkan i Frihamnen så att den blir mer inbjudande för besökande sjömän från andra religioner.

Biskopen vill att man temporärt gör Sjömanskyrkan t...

Read full blog post