Satellite-dish-1

Job 26:10. En rundel har han välvt såsom gräns för vattnen, där varest ljus ändas i mörker. 11. Himmelens pelare skälva, de gripas av förfäran vid hans näpst.

1 Krönikeboken 16:30 Bäva inför honom, alla länder. Jorden st...

Read full blog post