About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.


Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor till evigheten hos Gud.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

Matteus 3:7 Men då han såg att många av fariseerna och sadduceerna kom till hans dop, sa han till dem: Ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vreden?

THE JEWS and THEIR LIES - BY DR. MARTIN LUTHER

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish!

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

“Anti-Communism is anti-Semitism.” --Jewish Voice (New York: National Council of Jewish Communists), July-August 1941, p. 23


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

REFORMATIONSBIBELN:

JORDENS UTSEENDE:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"We own all media"

"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer” -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12

"Worthy are You, our Lord and our God, to receive glory and honor and power; for You created all things, and because of Your will they existed, and were created."


MediaCreeper Creeper Religion

Listing posts tagged with teaching

Back to the blog start page

Matthew Henry - Blessed is the Man that Walks not in the Counsel of the Ungodly

<

https://www.youtube.com/watch?v=bCD_O6Ix1FY

Psalm 17:5 Behåll mina steg på din väg så att mina fötter inte snubblar.

You Must be Born Again - Matthew Henry Bible Commentary on John 3:3 audio...

Read full blog post

Tagged with: 

,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Witchcraft as Entertainment: Who is on The Lord's Side? ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=7IgtHLdEmT4

SOON HALLOWEEN!

watch out !

THE DEVIL GOES AROUND LIKE A ROARING LION!

Deuteronomy 18:10

"There shall not be found among you any one that maketh his son or h...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The afflictions of the godly! by Thomas Watson - Sermon/Audio

Thomas Watson 1620-1686

Hebrews 12; Psalm 119

The afflictions of the godly!

"The heavier the saint´s cross is the heavier shall be their crown."...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Andrew Murray - Power Of Christ's Blood To Cleanse The Conscience ~ Video

https://www.youtube.com/watch?v=Vfbjb13u2Ac

Hebrews 8:13 For if the blood of bulls and of goats, and the ashes of an heifer sprinkling the unclean, sanctifieth to the purifying of the flesh: 14 How much more shall the blood of Christ, who...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Healing by Andrew Murray & Video

Matthew 9:6 "But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins (then saith He to the sick of the palsy), Arise, take up thy bed and go unto thine house."

Table of Contents

PREFACE...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

"He shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire." Matthew 3:11

Hebrews ii. 3: "How shall we escape if we neglect so great salvation?"

~~~~

One night, years ago, I was sitting at my desk in my study late at night, and the work of the day was done. There was a great deal of confusion about my study t...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Can women be pastors? & The Ecumenical Movement ~ Audios

Speaker:

Dr. Alan Cairns

Play Audio! | 5:03 min.

Can women be pastors?

~~~~

Separation from Rome and All Who Fellowship With Her Despite Controversy ~ Audio

Jesuits Erasing Our Flat Earth! Wake up to the T...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Great Duty of Family Religion! ~ Audio

George Whitefield

AUDIO

Bible: Joshua 24:15; Ephesians 6

~~~~...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Importance of Bible Prophecy - The Doctrine of Sin by Lehman Strauss

"Grace is God seeking and saving. Law utterly condemns the best of men. Grace freely justifies the worst of men."

----

Does God have a plan which includes the earth and the human race? If so, can man know it? The answer is an emphatic, Yes! Go...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Marriage - Do you love God with all your heart? Ian McCormack ~ Video

Luke 14:26 "If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple."

Lukas 14:26 "Om någon kommer till mig och inte sätter...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

A Call to Prayer by J.C. Ryle

I have a question to offer you. It is contained in three words, Do you pray?

The question is one that none but you can answer. Whether you attend public worship or not, your minister knows. Whether you have family prayers in your house or not,...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Judgment Day Is The Last Day

There is only ONE last day, and ONE judgment day, which is spoken about in the scriptures

The LAST DAY marks the END of this world [or age]

That is the day when the Lord returns to judge all mankind

It does NOT take place at the end...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

You must be born again! / DU MÅSTE BLI FÖDD PÅ NYTT!

Johannes 3:3. Jesus svarade och sa till honom: Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa inte blir född på nytt,* kan hon inte se Guds rike. Tit. 3:5. *Alt. övers. född ovanifrån....

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

BEWARE of HEBREW ROOTS HERETICS by Brian Moonan ~Video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

IS IT RIGHT: To Judge, To Expose Error, & To Call Names? by E.L. Bynum

by E.L. Bynum

Many today believe that it is wrong to expose error and to name names. Liberals have always seemed to believe this, but in recent times it has been widely espoused by evangelicals and charismatics. Now we are seeing the same...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Should Christians observe the Sabbath? Michael Pearl - Video

Many Books

...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

COMMUNISM IS ALIVE AND WELL - YOUR FREEDOMS SET TO EXPIRE SOON

By Charlotte Iserbyt

January 23, 2015

NewsWithViews.com

Communism is alive and well in education restructuring in America. The Reauthorization of the Elementary and Secondary Education Act (ESEA)...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

THE MISSION OF THE CHURCH

The mission of the Church of Christ is distinctive. All institutions have a mission statement. This mission statement is often presented to potential customers so that they might understand certain facts about that institution. A mission statement se...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS