Ur tidningen Dagen:

Carl Bildt lyfter fram vikten av en god relation med den Heliga stolen

Det kristna arvet som ett viktigt värde för Europa och relationen med påvedömet i Rom. Det var två av samtalsämnena när Sveriges utri...

Read full blog post