Matteus 25:33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida, och getterna på den vänstra.

~~~~

Den som är kristen talar det Guds Ord talar.

Det gör inte Jackelén.

Här kan du höra ett exempel som publiceras av de...

Read full blog post