“And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you.”

"Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er."

~~~~

Gud sade till Josua 1:8

"Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på...

Read full blog post