Johannes evangelium 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
~Jesus Kristus

~~~~

The following was for the most part written by a precious "Jewish" man wh...

Read full blog post