About

Bureaucrats in the EU have forced us to show you this message to comply with newly instituted GDPR policies. The reason is to monitor ALL of your internet activities.

När du postar en kommentar sparar vi information om din IP-adress, webbläsare, namn eller alias och allt du skriver i kommentarsfältet. Om du skriver en e-postadress och en hemsida-adress sparas detta också. Den kommentar du postar kommer publiceras på Internet. För att skriva en kommentar måste du först godkänna att den publiceras.

When posting a comment, we will save information about your IP address, browser, name or alias, and anything you write in the comment field. If you enter an email address and a website address, this is also saved. The comment you post will be published on the Internet. To post a comment, you must first approve it to be published.

OM DU HAR EN VIRUSVARNING FÖR MIN BLOGG, SÅ ÄR DET MED ALL SANNOLIKHET NÅGON SOM INTE VILL DU SKA LÄSA DEN,Sverige/SwedenMitt uppdrag som kristen är att rädda människor för evigheten.

"Den Laglöses an­komst är ett verk av Sa­tan och sker med stor makt, fals­ka tec­ken och un­der 10 och med orättfärdig­he­tens al­la kons­ter, som be­drar dem som går i fördärvet – de har ju in­te ve­lat ta emot den kärlek till san­ning­en som kun­de ha räddat dem. 11 Därför låter Gud vill­fa­rel­sen få makt över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, al­la des­sa som in­te har trott på sanningen ut­an har valt orättfärdig­he­ten." 2 Tess. 9-12

"Satan deceiveth the whole world" Revelation 12:9

There never can be any true peace—while sins are unforgiven. The sinner with his life's sin unforgiven, can never have true peace. He is sleeping over a volcano. But when sin is forgiven—there is peace with God.

Den gången fick hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också himlen. Hebreerbrevet 12:26

MITT VITTNESBÖRD My Testimony.

I am a trained art teacher at Konstfack in Stockholm, Sweden, and I am born again since 1980.

Min intention är att denna blogg ska vara en ögonöppnare till att finna frälsning i Jesus Kristus och också en blogg till att avslöja Satans list.

My intention is that this blog should be an eye opener to find salvation in Jesus Christ and also to expose the evil devices of Satan.

Bear with my SwEnglish! 

"Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna."

Take A Trip Into The Depths Of HELL  

Only One Way -- Christ!
JESUS ÄR FÖRSONINGEN FÖR HELA VÄRLDENS SYNDER. 1 Joh. 2:2

Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar. Predikaren 7:21

"Never does a person see any beauty in Christ as a Saviour, until they discover that they are a lost and ruined sinner." -J.C. RyleA BREATH AWAY...


Salvation: It is by grace alone through faith alone in Christ alone

"For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; "1 Tim. 2:5


VÄRLDSHISTORIEN LEDS AV GUD. Daniel 2:44

“It doesn't matter who the people voted for; they always vote for us. -Joseph Stalin

NASA = nasha (hebrew) = to beguile, deceive

FLAT EARTH:

"En välvd horisont har han satt över vattnen, där ljuset gränsar mot mörkret." Job 26:10

"Kan du, med honom, breda ut skyarna som ett valv, fast som en spegel av gjuten metall?" Job 37:18

Roman Catholic Church “the greatest forgery that Lucifer ever made.” - Leonard Ravenhill

Ecumenism and New World Order

"Judarna dödade Herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten." 1 Tess. 2:15

"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

The Protocols of Zion in 10 Minutes


“We have made a covenant with death, and with hell are we at agreement.” Isaiah 28:1

"We are not going to achieve a new world order without paying for it in blood as well as in words and money." - Arthur Schlesinger, Jr.

"By way of deception thou shalt do war." - Mossad

"To Control The Media Is To Control The Public." Illuminati=Zionism Goal

"It is a marvel that the American people do not rise up and drive every Jew out of this country." - Harold Rosentahl

Why did God create us? Why are we here? What is the real meaning of Life?

"Think of the press as a keyboard on which the government can play." - Joseph Goebbels

"We own all media"

Greg Felton; America is now fully controlled by Zionists.

And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the LORD, and shall not find it. Amos 8:12


John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.


"He that has My Commandments and keeps them, he it is that loves Me." John 14:21


"Some call it Marxism — I call it Judaism." - Rabbi S. Wise

“Utrotningen av kristna är ett nödvändigt offer”  -Talmud, Zohar, Shemoth

"Even the best of the goyim should be killed." - Rabbi ben Yohai


MediaCreeper Creeper Religion

Latest posts

Listing posts tagged with video

Back to the blog start page

"En ton från himmelen" - Bengt Johansson ~ Musik/Video

Jeremia 9:23-24 Så säger Herren: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag ä...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Should Christians observe the Sabbath? Michael Pearl - Video

Many Books

...

Read full blog post

Tagged with: 

, , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Satanic Illuminati Cult Hidden in Plain Sight - Video & Mindcontrol exposed

More about Mind Control

Magnus Olsson implanted with Transhumanist remote neural monitoring implants

Ett svenskt offer för implantering av chip i hjärnan på Karolinska sjukhuset i Stockholm med regeringens goda (ondskeful...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

The Evils Of Psychiatry: Truth About Bipolar, Depression, Abuse, DSM ~ video

- My Testimony...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Roman Catholic Church Pagan Pt 1

Now let's look at another interesting fact-you have heard of Baal worship, of course. The Old Testament is full of stories about it. But did you know that Baal worship was sun worship? In 2 Kings 23:5 we read this, "And he put down the idolatrous pri...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Hidden Dangers of the Rainbow 1 of 7 ~ Constance Cumbey

Constance Cumbey

"As an active Michigan lawyer, I practice my profession primarily in Macomb, Oakland and Wayne counties of Michigan, USA (248-253-0333). Sometimes I do work in my old "stomping grounds" of our State Capitol, Lansing, Michigan...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

TB JOSHUA SLUTLIGEN AVSLÖJAD! video

Denna video är utbytt mot den som fanns tidigare då den förra inte var tillgänglig längre.

'How T.B. Joshua Took My Wife' – Pastor Peter Kayode Tells It All

T.B. Josua did really wrong and sin against God, but also Peter Kayode.....

Read full blog post

JESUS' SECOND COMING ~VIDEO

The Second Coming of Yeshua will proceed from the events that will see the son of perdition (the Antichrist) take up his throne in this world, just one of the three entities of Satan's false trinity. This time frame is perilously near. Severe weather...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Billy Graham - All Roads Lead To Rome - Documentary Video

https://www.youtube.com/watch?v=9UDCtzirZ0A...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

JUST LIKE IN THE DAYS OF NOAH - video

...

Read full blog post

Tagged with: 

, , , ,

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Illuminati Video - Symbols in Sweden - Laila - Video

...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS

Rock Music and Occultism - Bob Dylan and the devil ~Videos

One can notice through the phrases in rock music that it has common elements with religion. This music for example, recognizes a higher force that rules the world. However it becomes quickly obvious that it is not God that is praised as the Highes...

Read full blog post

0 comments | Post a comment | Comments RSS