(Spionverktyget google förbjuder att kopiera in denna video på bloggen).

Här är länken: https://www.youtube.com/watch?v=tmaIBdwHBcM

"So many Christians are on their way to hell because of their sins. They have greatly overestimate...

Read full blog post